Головна  →  Оголошення  →  2 лютого 2016

Порядок виплати одноразової грошової допомоги виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 № 1098)

 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року (далі - допомога).

2. Допомога виплачується особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (далі - масові акції), та включені до відповідного переліку.

3. Перелік осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях (далі - перелік), або зміни до нього формуються МОЗ за результатами судово-медичної експертизи і затверджуються зазначеним Міністерством за погодженням з Мінсоцполітики, МВС та Генеральною прокуратурою України.

4. МОЗ подає перелік або зміни до нього у дводенний строк після їх затвердження Мінсоцполітики для виплати допомоги.

5. Мінсоцполітики на підставі переліку визначає загальний обсяг коштів, необхідних для виплати допомоги, та звертається до Мінекономрозвитку стосовно підготовки та подання Кабінетові Міністрів України проекту рішення про виділення відповідних коштів із резервного фонду державного бюджету.

6. Для виплати допомоги особа, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях та яку включено до переліку, звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань праці та соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради (далі - орган соціального захисту населення) за місцем реєстрації місця проживання або перебування з відповідною заявою, в якій зазначаються реквізити рахунка, відкритого у банку, на який перераховується допомога.

До заяви додаються:

-         копія документа, що посвідчує особу громадянина України, іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту (з пред’явленням оригіналу);

-         копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

-         копія висновку експерта за результатами судово-медичної експертизи.

7. У разі відсутності реєстрації місця проживання або перебування особа, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях, звертається із заявою про виплату допомоги до управління праці та соціального захисту населення Печерської районної у м. Києві держадміністрації.

8. Якщо особа, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях, не може самостійно звернутися із заявою про виплату допомоги у зв’язку із станом здоров’я, вона може подати таку заяву через уповноваженого представника на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

9. Орган соціального захисту населення:

приймає рішення про виплату допомоги протягом десяти робочих днів після подання заяви та документів, зазначених у пункті 6  Порядку;

подає протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій списки осіб, щодо яких прийнято рішення про виплату допомоги, із зазначенням її розміру за встановленою Мінсоцполітики формою для узагальнення, зіставлення з переліком і подання зазначеному Міністерству узагальнених списків протягом трьох робочих днів за встановленою ним формою.

10. Мінсоцполітики після надходження зазначених у пункті 9 цього Порядку списків та прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для виплати допомоги перераховує відповідні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій для подальшого їх перерахування органам соціального захисту населення.

11. Допомога перераховується на банківський рахунок особи, яка отримала легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях, не пізніше двох робочих днів після надходження коштів на рахунок органу соціального захисту населення. 

 

За інформацією управління праці та соціального захисту населення Голосіївської РДА

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю