Головна  →  Оголошення  →  22 серпня 2017

Інформація про надання адресної матеріальної допомоги студентам з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності

Матеріальна допомога надається студентам з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та дітей з малозабезпечених сімей (далі - студенти пільгових категорій), які зареєстровані та проживають у місті Києві, для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Матеріальна допомога надається студентам пільгових категорій денної форми навчання один раз на навчальний рік для часткової оплати платних освітніх послуг у вищих навчальних закладах (незалежно від форми власності) за їх вибором.

Матеріальна допомога надається студентам пільгових категорій на підставі особистої заяви, або заяви фізичної особи, яка замовляє платну освітню послугу для студента пільгової категорії, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати, що подається до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше ніж до 15 жовтня поточного року.

До заяви додаються:

 • копія паспорта громадянина України;
 • копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (у разі наявності);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
 • копія свідоцтва про народження (для дітей із сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності);
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією про встановлення групи інвалідності (для інвалідів);
 • копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про дитину-інваліда віком до 18 років (для дітей-інвалідів);
 • копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів та дітей-інвалідів);
 • копія рішення про надання статусу дитини-сироти, прийняте районною в місті Києві державною адміністрацією (для дітей-сиріт);
 • довідка з управління праці та соціального захисту населення районної в місті Києві державної адміністрації за місцем реєстрації студента пільгової категорії про отримання сім'єю державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї на одну особу (для дітей з малозабезпечених сімей);
 • копія договору (контракту), що укладається між вищим навчальним закладом та студентом пільгової категорії, який замовляє платну освітню послугу для себе, або фізичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для студента пільгової категорії, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;
 • довідка вищого навчального закладу про розмір плати за освітню послугу за рік навчання;
 • копія квитанції про оплату освітньої послуги.

Копії документів, зазначені у цьому пункті, подаються також в оригіналах для звірки.

Матеріальна допомога виплачується шляхом перерахування коштів на рахунок банку, що зазначений одержувачем, або поштовим переказом через відділення зв'язку за місцем проживання одержувача.

Розмір матеріальної допомоги визначається в залежності від фактичних витрат в кожному конкретному випадку та не може перевищувати 18000 грн.

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю