Головна  →  Оголошення  →  13 листопада 2023

Інформація про намір отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкту від ТОВ "ВГО ГРУП"

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВГО ГРУП». Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «ВГО ГРУП». Код ЄДРПОУ: 41736235. Юридична та поштова адреси: 01033 м. Київ, вул. Короленківська, 4. Контактний номер телефону: +38 (097) 175-99-97; Електронна пошта: [email protected] Адреса виробничого майданчика: 01033 м. Київ, вул. Короленківська, 4, блок Б.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для новоствореного об’єкту.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «ВГО ГРУП» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 № 1010.

ТОВ «ВГО ГРУП» – здійснює діяльність згідно КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель.

Для забезпечення обігріву приміщень ТОВ «ВГО ГРУП», передбачена дахова газова котельня, яка обладнана 8 газовими котлами Logano plus GB 402-620 номінальною теплопродуктивністю 578,2 кВт кожен та 1 газовим котлом Logano plus GB 402-395, номінальною теплопродуктивністю 367,4 кВт. Для забезпечення безперебійного електропостачання будівлі на території розміщено 3 дизельних електрогенератори EP-500B потужністю 500кВт, кожен. Кожен електрогенератор комплектується вбудованим паливним баком. Також будівля облаштована паркінгом на 392 м/м та кухнею для забезпечення потреб працівників.

Під час функціонування об’єкту орієнтовні обсяги викидів становлять: Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) (NO2) – 6,770 т/рік; Вуглецю оксид – 124,030 т/рік; Ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть) – 0,00001 т/рік; Метан – 0,144 т/рік; Діоксид вуглецю – 8089,463 т/рік; Азоту (1) оксид [N2О] – 0,014 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 48,881 т/рік, Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,001 т/рік, НМЛОС – 0,004 т/рік, Вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26511 та ін.) в перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,438 т/рік, Акролеїн – 0,0001 т/рік, Натрію карбонат – 0,029 т/рік.

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

При отриманні дозволу на викиди для об’єкту будуть встановлені умови до технологічного обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. ТОВ «ВГО ГРУП» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.

Враховуючи вищезазначене та відсутність перевищень гранично-допустимих концентрацій забруднюючих речовин, заходи щодо скорочення викидів та природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не передбачені та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для даного об’єкту не розробляються. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції щодо намірів приймаються в місячний термін після публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: [email protected].

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю