Про право на призначення грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі 10 місячних пенсій

Пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) передбачено, що особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України  "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за віком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у розмірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення. 

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1191.

Так, до страхового стажу, який визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е" і "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", що передбачені:

- переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. N 909 "Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років";

- переліком посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 583 "Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення".

Для осіб, які мають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту "є" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", до страхового стажу для визначення права на виплату грошової допомоги зараховується час перебування таких осіб у складі збірних команд України, а також колишньої Української РСР.

Страховий стаж враховується в календарному обчисленні. При цьому допускається підсумовування страхового стажу за періоди роботи, які дають право на призначення пенсії відповідно до пунктів "е" - "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Грошова допомога надається особам, яким призначається пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е" - "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення", і мають страховий стаж (для чоловіків - 35 років, для жінок - 30 років) на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію.

Право особи на одержання пенсії установлюється на підставі всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх поданих документів органом, що призначає пенсію.

Також слід зазначити, що у разі відсутності на день досягнення пенсійного віку, необхідного страхового стажу на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України  "Про пенсійне забезпечення" (для чоловіків 35 років, у жінок – 30 років), а на день звернення страховий стаж склав 30 років для жінок, або 35 років для чоловіків, особа має право на отримання грошової допомоги при призначенні пенсії за віком.

Наприклад: жінка на день досягнення пенсійного віку працювала вчителем у загальноосвітньому навчальному закладі та мала 29 років 11 місяців 15 днів страхового стажу. На день звернення страховий стаж становив 30 років.

Оскільки у наведеному випадку на день звернення дотримані усі умови передбачені законодавством, особа має право на отримання грошової допомоги при призначенні пенсії за віком.

Відповідно до статті 45 Закону пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку, зокрема, пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку.

Відповідно до статті 44 Закону заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Разом з тим, грошова допомога відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень Закону призначається особам, які на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України  "Про пенсійне забезпечення".

Звертаємо увагу тих осіб, які виявили бажання подати заяву за місяць до досягнення пенсійного віку, та претендують на отримання грошової допомоги відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень Закону: право на встановлення грошової допомоги в цьому випадку відсутнє, оскільки не виконуються умови щодо роботи на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пунктів "е"-"ж" статті 55 Закону України  "Про пенсійне забезпечення". В цьому випадку рекомендовано звернутися із заявою про призначення пенсії після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону.

При цьому, слід пам’ятати, що право на отримання грошової допомоги мають  особи, які працюють  лише в закладах та установах державної або комунальної форми власності, , а для визначення права на призначення пенсії за вислугу років до спеціального стажу зараховується робота як закладах та установах державної або комунальної форми власності, так і в приватних закладах та установах.

Питання-відповідь:

Чи зараховується до спеціального стажу для виплати грошової допомоги період роботи на посаді директора медичного центру?

  Вказана посада та заклад охорони здоров’я підлягають зарахуванню до спеціального стажу, який дає право на призначення грошової допомоги та пенсії за вислугу років, оскільки передбачені Переліками закладів охорони здоров’я та лікарських посадах у закладах охорони здоров’я, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 17.11.2002 за № 892/7130.

 Чи зараховується до спеціального стажу для виплати грошової допомоги період роботи на посадах лікаря або середнього медичного персоналу клініки при науково-дослідному інституті?

  Клінічним є лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я, який не менше ніж на 50 відсотків використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії та ін.) вищих медичних навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів і спільної роботи із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження в практику медичних наукових досліджень.

Тому робота на посадах лікарів або середнього медичного персоналу в клініці при науково-дослідному інституті підлягає зарахуванню до спеціального стажу, який дає право на призначення грошової допомоги та пенсії за вислугу років.

 Чи зараховується до спеціального стажу період роботи на посадах лікарів або середнього медичного персоналу в закладах охорони здоров’я в період навчання в ординатурі, якщо в трудову книжку внесено запис про навчання в ординатурі, а в довідці про період роботи вказано, що громадянин працював за сумісництвом?

 Ординатура – це форма безперервного професійного навчання та підготовки висококваліфікованих спеціалістів для самостійної роботи в закладах охорони здоров’я. Навчання в клінічній ординатурі здійснюється з повним відривом від основної роботи. Ординаторам виплачується стипендія. Тобто при проходженні навчання в ординатурі трудові відносини не виникають.

Спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.1993 р. за № 76, затверджено Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, яким передбачено, що сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Навчання в ординатурі  в якості іншої роботи не розглядається. Відповідно особа, яка немає іншої роботи, не може вважатися сумісником.

Тому у разі надання громадянами у період навчання в ординатурі довідок про роботу на посадах лікарів або середнього медичного персоналу в закладах охорони здоров’я, в тому числі в яких зазначено, що особа працювала за сумісництвом (у разі відсутності іншої роботи),  такий період підлягає зарахуванню до спеціального стажу, який дає право на призначення грошової допомоги та пенсії за вислугу років.

 Чи зараховується до спеціального стажу період роботи на посаді лікаря – інтерна в закладах охорони здоров’я?

Оскільки відповідно до Переліку лікарських посадах у закладах охорони здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28.10.2002 № 385 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2002 за № 892/7130 передбачена посада лікаря – інтерна, час роботи на цій посаді зараховується до спеціального стажу,  який дає право на призначення грошової допомоги та пенсії за вислугу років.

 

 

  

Гарячі телефонні лінії Правобережного об’єднаного

управління Пенсійного фонду України в м. Києві:

(044) 287-13-62 в Голосіївському районі

(044) 273-42-23  (044) 273-51-48в Святошинському районі

(044) 244-78-11 в Солом’янському районі

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг