Перелік документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF#Text,

 

1. Заява  про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2.  Декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-19 (додаток 9)

3.   Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

4.   Копії свідоцтв про народження дітей;

5.   Довідки про доходи, видані за місцем роботи (навчання);

6.   Довідки з місця навчання (перебування у дошкільних  закладах) про форму утримання дітей;

7.    Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

8.    Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

Розмір прожиткового мінімуму для сім’ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з можливостей державного бюджету і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість  місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2020-%D0%BF#Text

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text та Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF#Text, який визначає умови призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю