Головна  →  Я маю право!  →  11 вересня 2018

Для тих, хто бажає розвиватися, або як стати арбітражним керуючим

Відповідно до статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон) арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Для того, щоб отримати свідоцтво арбітражного керуючого, потрібно:

1)                     бути громадянином України;

2)                     мати повну юридичну або економічну освіту;

3)       стаж роботи за фахом не менше трьох років або рік на керівних посадах після отримання повної вищої освіти;

4)       пройти стажування протягом шести місяців у порядку встановленому державним органом з питань банкрутства;

5)       володіти державною мовою;

6)       скласти екзаменаційний іспит.

Згідно з частиною другою статті 97 Закону арбітражним керуючим не може бути особа:

1)       яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

2)       яка має судимість за вчинення корисливих злочинів;

3)       яка не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я;

4)       якій заборонено обіймати керівні посади;

5)       якій відмовлено в наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених цим Законом, у разі якщо з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.

Варто зазначити також, що для здійснення діяльності на підприємствах, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати (отримати) допуск до державної таємниці.

Підготовка осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, складається з двох етапів: перший - навчання; другий - стажування осіб, які мають намір здійснювати таку діяльність.

Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, полягає у проведенні навчальними закладами чи установами (уповноваженими на таке навчання), навчальних курсів з подальшою видачею сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Строк дії такого сертифіката 2 роки.

Подальше стажування осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, проводиться з метою набуття практичних навичок у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Для проходження стажування необхідно звернутись до Головного територіального управління юстиції за місцем реєстрації місця проживання або місця перебування із заявою про надання інформації про кандидатури керівників стажування. До такої заяви потрібно додати:

1)       копію паспорта громадянина України (першої, другої сторінок паспорта громадянина України і сторінки, на якій розміщено штамп про реєстрацію місця проживання (перебування) фізичної особи);

2)       копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;

3)       копія сертифіката про проходження навчання у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На підставі поданих документів уповноваженою посадовою особою Головного територіального управління юстиції формується особова справа стажиста.

Особова справа стажиста містить усі документи, що стосуються проходження стажування стажистом, та зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції.

Для вибору стажистом керівника стажування з переліку арбітражних керуючих,  Головним територіальним управлінням юстиції надається інформація про кандидатури керівників стажування у письмовій формі.

Крім того, за певних умов Головне територіальне управління юстиції може визначити керівника стажування і самостійно, зокрема у випадку якщо зазначені у переліку арбітражні керуючи відмовляться взяти участь в стажуванні претендента.

Під час стажування керівник стажування залучає стажиста до заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом не менше ніж у 3 справах.

У разі неможливості виконання своїх обов’язків керівником стажування (за станом здоров’я, у разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора тощо)) стажист звертається в Головне територіальне управління юстиції для визначення іншого керівника стажування. Строк стажування у цьому випадку не переривається.

Після завершення стажування керівник стажування складає у двох примірниках відгук про проходження стажування особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, один з яких надається стажисту, другий направляється до Кваліфікаційної комісії арбітражних для вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

У разі успішного складання іспиту Державний орган з питань банкрутства  видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого і вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого видається без обмеження строку дії.

Після отримання свідоцтва арбітражний керуючий повинен неухильно дотримуватись та виконувати покладені на нього права і обов`язки та постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня і один раз на два роки підвищувати кваліфікацію. Систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації організовує державний орган з питань банкрутства.

Головний спеціаліст відділу з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції у місті Києві

Чернецький С.С.

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг