КМДА Київська міська державна адміністрація


18 вересня 2017

Пенсійний фонд інформує про доступ до даних реєстру застрахованих осіб

Керуючись частиною другою статті 19 Конституції України, органи державної влади, до яких також належать органи Пенсійного фонду України, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, обробка та використання його даних здійснюється органами Пенсійного фонду України відповідно до Закону України від 08.07.2010 року N 2464-VI  "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон), зокрема, статей 16-18, 20, 21.

Склад відомостей реєстру застрахованих осіб, визначений статтею 20 Закону, свідчить про їх належність до персональних даних та конфіденційної інформації про особу, поширення яких з урахуванням частини другої статті 32 Конституції України, частини другої статті 14 Закону України "Про захист персональних даних" без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом і лише (якщо це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Належність цих відомостей до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначає і пункт 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю згідно із статтею 163 КПК України здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною другою статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 22. Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" відомості, що містяться в системі персоніфікованого обліку, використовуються:

1) виконавчими органами Пенсійного фонду для:

підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

обчислення страхових внесків;

визначення права застрахованої особи або членів її сім’ї на отримання пенсійних виплат згідно з цим Законом;

визначення розміру, перерахунку та індексації пенсійних виплат, передбачених цим Законом;

надання застрахованій особі на її вимогу або у випадках, передбачених Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" ;

надання страховим організаціям, що здійснюють страхування довічних пенсій;

надання аудитору, який відповідно до цього Закону здійснює аудит Накопичувального фонду;

обміну інформацією з централізованим банком даних з проблем інвалідності;

2) органами соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним особам, крім органів соціального захисту населення, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та перелічених у частині другій цієї статті, допускається виключно за рішенням суду та у випадках, передбачених законом.

 

Гарячі телефонні лінії Правобережного

об’єднаного управління Пенсійного

фонду України в м. Києві:

 

200-89-84 в Голосіївському районі;

273-51-48 в Святошинському районі;

244-78-11 в Солом’янському районі.

 При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.