Перерахунок мінімальних пенсійних виплат з 01.05.2017 відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік”

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" мінімальний розмір пенсій за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років (для пенсій призначених після 01.10.2011р. – 35 та 30 відповідно) страхового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Відповідно до частини 3 статті 42 цього Закону з 1 січня 2016 року у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування). Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Таким чином у разі дотримання вимог, передбачених абзацом 1 частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» непрацюючим пенсіонерам, у яких основний розмір пенсії без урахування надбавок та доплат не досягає 1312,00 грн. мінімальний розмір пенсії встановлюються на зазначених рівнях.

Непрацюючим пенсіонерам, у яких основний розмір пенсії без урахування надбавок та доплат перевищує зазначені розміри, то таким особам перераховується лише підвищення за понаднормовий стаж виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

В такому ж самому порядку здійснюється перерахунок підвищення за понаднормативний стаж, визначений абзацом 2 частини 1 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

 

Дотація відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 № 265

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 N 265 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2014 № 112) мінімальний розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною та щомісячної доплати до пенсії у зв’язку з втратою годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, підвищення передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 327 незалежно від факту роботи складає:

- в інвалідів – прожитковий мінімум, встановлений законом для осіб, які втратили працездатність;

- в осіб, яким призначено пенсію у зв’язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім’ї 100 відсотків, на двох – 120 відсотків, на трьох і більше – 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність;

- усім іншим особам – 949,00 грн. (наприклад, особам, у яких страховий стаж складає менше 35/30 років для чоловіків/жінок, одержувачам соціальних пенсій, які не є інвалідами, жінкам, яким призначено пенсію з урахуванням 7-2 «Прикінцеві положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які не інвалідами тощо).

-           

Розміри дотації

Дата

за віком,

за вислугу років, соціальні

Одержувачі пенсій, які є інвалідами

В разі втрати годувальника

1 утриманець

2 утриманця

3 і більше утриманців

відсоток

100%

100%

100%

120%

150%

01.01.2017

949,00

1247,00

1247,00

1496,40

1870,50

01.05.2017

949,00

1312,00

1312,00

1574,40

1968,00

 

Доплата шахтарям

            Відповідно до статті 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80 відсотків середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Для обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року.

Відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування доплата шахтарям не перераховується, окрім осіб які одержують пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», яким зазначена доплата перераховується незалежно від факту роботиё

 

Доплата шахтарям

01.01.17

01.05.17

три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність

 

3741,00

 

3936,00

 

Мінімальні розміри пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”

Категорія

 

01.01.17

01.05.17

для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби

 

Інвалідам війни 1 групи  (120% прожиткового мінімуму)

1496,40

1574,40

Інвалідам війни 2 групи (110% прожиткового мінімуму)

1371,70

1443,20

Інвалідам війни 3 групи (105% прожиткового мінімуму)

1309,35

1377,60

Інвалідам армії 1 групи (110% прожиткового мінімуму)

1371,70

1443,20

Інвалідам армії 2 групи (105% прожиткового мінімуму)

1309,35

1338,24

Інвалідам армії 3 групи (100% прожиткового мінімуму)

1247,00

1312,00

для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдат) і сержантів, старших матросів і старшин -110% відповідних мінімальних розмірів, передбачених  для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби

Інваліди війни 1 групи (120% х 110%)

1646,04

1731,84

Інваліди війни 2 групи (110% х 110%)

1508,87

1587,52

Інваліди війни 3 групи (105% х 110%)

1440,29

1515,36

Інваліди армії 1 групи (110% х 110%)

1508,87

1587,52

Інваліди армії 2 групи (105% х 110%)

1440,29

1472,06

Інваліди армії 3 групи (100% х 110%)

1371,70

1443,20

Категорія

 

01.01.17

01.05.17

для інвалідів з числа прапорщиків і мічманів строкової служби -
120% відповідних мінімальних розмірів, передбачених  для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби

Інваліди війни 1 групи (120% х 120%)

1795,68

1889,28

Інваліди війни 2 групи (110% х 120%)

1646,04

1731,84

Інваліди війни 3 групи (105% х 120%)

1571,22

1653,12

Інваліди армії 1 групи (110% х 120%)

1646,04

1731,84

Інваліди армії 2 групи (105% х 120%)

1571,22

1605,89

Інваліди армії 3 групи (100% х 120%)

1496,40

1574,40

Мінімальний розмір пенсій особам, які одержують пенсію за вислугу років та  в разі по втраті годувальника

не можуть бути нижче двох визначених законом розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (стаття 37 Закону України 2262)

Мінімальний розмір пенсій

2494,00

2624,00

 

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни 

(пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України  від 28 грудня 2011 р. № 1381)

 Інвалідам війни та учасникам бойових дій, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи - 

285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, II групи - 255, III групи - 225, учасників бойових дій - 165 відсотків, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 151  з 1 травня 2013 р. інвалідам війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, щомісячна державна адресна допомога до пенсії виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни I групи.

 

Найменування

%

01.01.2017

 

01.05.2017

 

яким виповнилося 85 і більше років

 

яким виповнилося 85 і більше років

Інваліди війни 1 групи

285

3553,95

3553,95

3739,20

3739,20

Інваліди війни 2 групи

255

3179,85

3553,95

3345,60

3739,20

Інваліди війни 3 групи

225

2805,75

3553,95

2952,20

3739,20

Учасники бойових дій

165

2057,55

3553,95

2164,80

3739,20

 

Мінімальний розмір пенсії відповідно до Закону України
"Про статус та соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

(пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 N 1210)

 

Назва

 

Відсоток

01.01.17

01.05.17

Ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у1986 та у 1987-1990 роках

Інваліди 1 групи

180%

2 244,60

2361,00

Інваліди 2 групи

160%

1 995,20

2099,20

Інваліди 3 групи

145%

1 808,15

1902,40

Потерпілі  від  Чорнобильської  катастрофи

Інваліди 1 групи

150%

1 870,50

1968,00

Інваліди 2 групи

125%

1 558,75

1640,00

Інваліди 3 групи

110%

1 371,70

1443,20

Діти-інваліди

100%

1 247,00

1312,00

 

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

(пункт 12 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 N 1210)

 У разі коли розмір пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, I групи - 285 відсотків, II групи - 255 відсотків, III групи - 225 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів.

 

Група інвалідності

Відсоток

01.01.17

01.05.17

Інваліди 1 групи - Ліквідатори

285%

3 553,95

3739,20

Інваліди 2 групи - Ліквідатори

255%

3 179,85

3345,60

Інваліди 3 групи - Ліквідатори

225%

2 805,75

2952,20

 

 

Гарячі телефонні лінії Правобережного

об’єднаного управління Пенсійного

фонду України в м. Києві:

287-13-62 в Голосіївському районі;

273-42-23, 273-51-48 в Святошинському районі;

244-78-11 в Солом’янському районі

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг