«Порядок проведення виїзних перевірок дотримання суб’єктами нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів»

1. Поняття виїзної перевірки.         

Органи юстиції здійснюють безвиїзні та виїзні перевірки додержання законодавства про державну реєстрацію суб'єктами нормотворення:

 

Виїзна перевірка – перевірка, яка проводиться органами юстиції відповідно до їх річних планів або позапланово за місцезнаходженням суб'єкта нормотворення.

 

Орган юстиції, враховуючи результати проведених безвиїзних перевірок суб’єктів нормотворення, здійснює виїзні планові перевірки актів, прийнятих цими суб'єктами, щодо додержання ними законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Такі перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами органу юстиції за місцезнаходженням суб'єкта нормотворення згідно із затвердженим та доведеним до відома суб’єктів нормотворення річним планом-графіком проведення таких перевірок та без попереднього письмового повідомлення такого суб’єкта.

Так, районне управління юстиції, враховуючи результати проведених щомісячних безвиїзних перевірок суб’єктів нормотворення, здійснює виїзні планові перевірки актів, прийнятих цими суб'єктами, щодо додержання ними законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Такі перевірки проводяться уповноваженими посадовими особами районного управління юстиції за місцезнаходженням суб'єкта нормотворення згідно із затвердженим та доведеним до відома суб’єктів нормотворення річним планом-графіком проведення таких перевірок та без попереднього письмового повідомлення такого суб’єкта.

 

2. Суб’єкти виїзної перевірки, їх права та обов’язки

Під час проведення виїзної перевірки уповноважені посадові особи районного управління юстиції та суб’єкта нормотворення мають права та обов’язки, передбачені в Наказі Міністерства юстиції України від 01.02.2005 №13/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 р. за №121/10401.

 

Уповноважені посадові особи органів юстиції мають право:

     безперешкодно входити на об'єкт перевірки за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, потрібних для проведення перевірки;

    у зв'язку з реалізацією своїх повноважень вимагати надання необхідних документів та іншої інформації, у тому числі з обмеженим доступом, а також засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, що можуть бути джерелом інформації про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, для долучення їх до матеріалів перевірки;

   давати обов’язкові для виконання вимоги з питань додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

  складати довідки за результатами перевірок щодо стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів та/або протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

  у зв’язку з реалізацією своїх повноважень та відповідно до закону звертатись до органів прокуратури, інших правоохоронних органів;

  отримувати у керівника суб'єкта нормотворення, керівників його структурних підрозділів документи, письмові й усні пояснення та іншу інформацію, що стосується питань, які перевіряються (у тому числі з обмеженим доступом), потрібну для здійснення своїх функцій, зокрема: оригінали розпорядчих документів суб'єкта нормотворення (накази, рішення, розпорядження, постанови тощо), нормативно-правові акти, стандарти, технічні умови та інші документи, які ними затверджені, протоколи нарад і засідань структурних підрозділів суб'єкта нормотворення, матеріали проведених колегій, які стосуються питань перевірки;

  відомості щодо структури суб'єкта нормотворення із зазначенням прізвищ, імен, по батькові керівників структурних підрозділів, їхніх посад, номерів службових телефонів;

  протоколи нарад суб'єкта нормотворення, вхідну та вихідну документацію, ураховуючи тексти факсів і телефонограм, матеріали діловодства всіх підрозділів суб'єкта нормотворення;

  інформаційні матеріали, що постійно або періодично направляються (отримуються) суб'єктом нормотворення (інформаційні листи, статистичні, аналітичні розробки тощо);

  іншу інформацію, яка дає змогу встановити наявність або відсутність порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

  на безперешкодний доступ до місць зберігання інформації, у тому числі й до комп'ютерів, магнітних носіїв тощо, отримання копій такої інформації.

 

Уповноважені посадові особи органів юстиції зобов’язані:

  повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах визначених повноважень;

  ознайомити керівника органу, нормативно-правові акти якого відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, з результатами проведеної перевірки та/або протоколом про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

 

Посадові особи суб'єкта нормотворення під час здійснення перевірки зобов'язані:

  безперешкодно допускати уповноважених посадових осіб органів юстиції на об’єкт перевірки та надавати доступ до документів та інших матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, потрібних для проведення перевірки;

  надавати необхідні документи та іншу інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, а також засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що можуть бути джерелом інформації про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

  виконувати вимоги уповноважених посадових осіб органів юстиції з питань додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, зокрема у період проведення перевірки надати протягом строку, встановленого уповноваженою посадовою особою органу юстиції, та на її вимогу засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів (виписки з документів), довідки, а також письмові пояснення, завірені підписом посадових осіб суб’єкта нормотворення та його структурних підрозділів.

 

3. Правові основи проведення виїзних перевірок

Відповідно до підпункту 4.14 «Положення про  районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, абзацу 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» та наказу Міністерства юстиції України від 01.02.2005 №13/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за №121/10401 із змінами, Голосіївським районним управлінням юстиції у м. Києві проводяться перевірки стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів в Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації та її структурних підрозділах, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації.

Так, станом на лютий 2016 року, в Голосіївському районі міста Києва знаходиться 10 суб’єктів нормотворення, а саме:

1)                  Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація,

2)                  Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,

3)                  Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,

4)                  Управління житлово-комунального господарства Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,

5)                  Служба у справах дітей Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,

6)                  Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,

7)                  Фінансове управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,

8)                  Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації,

9)                  Управління охорони здоров’я Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

10)               Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

4. Порядок здійснення виїзних перевірок суб’єктів нормотворення

Уповноважена посадова особа органу юстиції останнього дня проведення перевірки складає довідку за результатами проведеної перевірки суб’єкта нормотворення щодо додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів за формою, наведеною у додатку 2 Наказу Міністерства юстиції України від 01.02.2005 №13/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 р. за №121/10401, у двох примірниках.

У довідці зазначаються:

- дата підписання довідки про перевірку (число, місяць, рік підписання довідки уповноваженою посадовою особою органу юстиції);

- номер довідки про перевірку (порядковий номер журналу реєстрації перевірок);

- повне і скорочене (за наявності) найменування суб'єкта нормотворення відповідно до положення (установчих документів);

- місцезнаходження суб'єкта нормотворення;

- підстави для проведення перевірки відповідно до вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- найменування органу юстиції та його структурного підрозділу, прізвище (прізвища), ім’я (імена), по батькові та посада (посади) особи (осіб), що проводила (проводили) перевірку;

- вид перевірки;

- період, за який проводиться перевірка;

- інформація про посадових осіб суб'єкта нормотворення, відповідальних за забезпечення додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- строк проведення перевірки (при необхідності зазначити перерву в роботі);

- зміст порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, період, у якому дане порушення здійснено (додати до довідки копії документів, що підтверджують наявність факту порушення, письмові пояснення посадових осіб суб'єкта нормотворення щодо встановлених порушень (за наявності));

- перелік документів, що не були надані під час здійснення перевірки (якщо такі були), та в разі відмови посадових осіб суб'єкта нормотворення надати письмові пояснення щодо причини ненадання документів, факт відмови відобразити в довідці.

Виявлені факти однотипних порушень та порушень, які повторюються, можуть групуватися у відомості або таблиці, що додаються до довідки. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний перелік однотипних порушень законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів із зазначенням звітного періоду, до якого вони належать (назву, дату і номер документа, а також посилання на нормативно-правові акти, їх пункти і статті, положення яких порушені). Такі додатки повинні бути підписані уповноваженими посадовими особами органу юстиції та суб'єкта нормотворення.

Не допускається відображення в довідці про перевірку необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень, які не мають доказів.

У разі коли перевіркою не встановлено порушень вимог законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, в довідці відображається цей факт.

  Довідка за результатами перевірки суб’єкта нормотворення підписується уповноваженою посадовою особою органу юстиції, керівником суб'єкта нормотворення (особою, що виконує його обов’язки), керівником юридичної служби, а в разі потреби - також іншими відповідальними працівниками суб'єкта нормотворення.

Один примірник довідки подається для ознайомлення уповноваженій посадовій особі органу юстиції, другий у день закінчення перевірки вручається під підпис на першому примірнику довідки керівнику суб'єкта нормотворення (особі, яка виконує його обов'язки) або керівнику юридичної служби цього суб'єкта нормотворення для передання керівнику суб'єкта нормотворення (особі, яка виконує його обов'язки) для ознайомлення.

У разі відмови керівника та/або інших посадових осіб суб'єкта нормотворення від підписання довідки про перевірку або неповернення цієї довідки протягом трьох робочих днів  уповноважена посадова особа органу юстиції засвідчує це відповідним записом за своїм підписом у довідці.

За наявності зауважень до довідки про перевірку керівник чи інші посадові особи суб'єкта нормотворення, які підписують її, роблять про це застереження перед своїми підписами і не пізніше ніж через три календарні дні з дня підписання надають уповноваженій посадовій особі органу юстиції письмові пояснення та зауваження.

У разі коли зазначені особи вважають за необхідне уточнити надані ними пояснення або пояснити причини відмови від підписання довідки, ці особи мають право власноручно зробити це на довідці про перевірку або на окремому аркуші, який додається до довідки та є її невід’ємною частиною.

Уповноважена посадова особа органу юстиції повинна перевірити достовірність обґрунтувань, фактів, викладених у поясненнях посадових осіб суб'єкта нормотворення. Результати перевірки викладаються в довідці на підставі перевірених даних і фактів, що випливають з наявних оригіналів документів суб'єкта нормотворення, а також іншої інформації.

При складанні довідки про перевірку повинні бути додержані об'єктивність і вичерпність опису виявлених фактів та даних.

 Якщо за результатами перевірки було виявлено порушення суб’єктом нормотворення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа органу юстиції розглядає надані матеріали і вирішує питання щодо:

          а) складання протоколу про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення;

          б) надання рекомендацій та внесення пропозицій суб'єкту нормотворення стосовно припинення порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі якщо порушення припинено – щодо вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;

          в) унесення пропозицій суб'єкту нормотворення про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

          г) заслуховування стану цієї роботи суб'єкта нормотворення на засіданні колегії органу юстиції.    

 

Після ознайомлення з довідкою уповноважених осіб суб'єкта нормотворення, який перевірявся, орган юстиції надсилає йому лист за результатами перевірки, у якому зазначаються виявлені порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вносяться пропозиції про їх усунення та, при необхідності, притягнення до відповідальності посадових осіб суб’єкта нормотворення, винних у допущених порушеннях.

Суб'єкт нормотворення у місячний строк зобов'язаний повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою порушень.

У разі невиконання зазначеної вимоги орган юстиції приймає рішення щодо:

- інформування у засобах масової інформації про нечинність нормативно-правових актів суб'єкта нормотворення, що застосовуються з порушенням законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- надіслання правоохоронним органам матеріалів про порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів;

- інформування Президента України та Кабінету Міністрів України щодо неналежного виконання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів суб'єктом нормотворення.

Якщо за результатами перевірки виявлено порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, уповноважена посадова особа органу юстиції складає протокол про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів щодо керівника суб’єкта нормотворення в порядку, встановленому законодавством.

 

 

Список використаної літератури:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. –  1996. –  № 30. – Ст. 141.

2.Закон України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності» // Відомості Верховної Ради України. –  2004. –  № 9. – Ст. 79.

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради України. –  1999. –  № 20. – Ст. 190.

4. Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03 жовтня 1992 року №493 (із змінами).

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 28 грудня 1992 року №731 (із змінами).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

7. «Положення про  районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами).

8. Наказ Міністерства юстиції України від 19 січня 2012 року № 93/5 «Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2012 року за  № 67/20380 (із змінами).

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг