Головна  →  Оголошення  →  21 лютого 2024

Повідомлення від ТОВ "НОВУС УКРАЇНА" про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА» (скорочена назва - ТОВ «НОВУС УКРАЇНА»), код ЄДРПОУ 36003603, юр. адреса: 04208, м. Київ, Подільський р-н, пр. Правди, 47, тел. (044) 585-41-70(71), e-mail: [email protected], повідомляє про наміри отримати Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в процесі діяльності магазину, який розташований за адресою: 03143, м. Київ, Голосіївський р-н. вул. Метрологічна, 19.

Інформація про отримання дозволу: informatsiia-pro-otrymannia-dozvolu-metrolohichna-19-tov-novus.pdf

Основним видом діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (КВЕД - 47.11).

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта, який відноситься до третьої групи за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря. Дозвіл видається вперше.

Об’єкт не попадає до сфери та під критерії застосування оцінки впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок з оцінки впливу на довкілля не надається для отримання дозволу на викиди.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є наступне обладнання: пароконвектомати Eloma типу Genius T 6-11, 10-11 - 6 од., еклектична сковорода Rational, еклектична плита, борошнопросіювач типу PMFS 2000, електрична піч Restoitalia, перс типу Сuppone, ротаційна піч Bongard 6.43Е, подова піч Rеvent, дизельна електростанція типу EP-275- J, обладнання для кондиціювання повітря та морозильних і холодильних камер, вантажна рампа на 1м/м. Загальна кількість стаціонарних джерел – 11, в т. ч. 3 – неорганізовані джерела.

Відомості щодо видів та обсягів викидів за рік становлять 2,041 т, в т.ч.: азоту(1) оксид (N2O) - 0,00006 т, акролеїн - 0,0006 т, ацетальдегід - 0,0036 т, вуглеводні насичені С12-С19 - 0,003 т, вуглецю діоксид - 1,775 т, діоксид сірки - 0,003 т, кислота оцтова - 0,018 т, метан - 0,00007 т, неметанові леткі органічні сполуки - 0,001 т, оксид вуглецю - 0,015 т, оксиди азоту - 0,015 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,0033 т, спирт етиловий - 0,192 т, фреон R410А - 0,011 т. Величина масової витрати від усіх джерел – 0,248535 г/сек.

На об’єкті не має виробництв і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології і методи керування. Заходи щодо скорочення викидів відсутні та не розробляються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: масові концентрації забруднюючих речовин не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел, які затверджені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 та відповідають гігієнічним регламентам допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені Наказом МОЗ України від 14.01.2020 № 52.

Зауваження та пропозиції щодо намірів підприємства просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дня публікації до Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за адресою: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28; тел. 366-64-10, 366-64-11, e-mail: [email protected].

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю