СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ м. КИЄВА у січні–ТРАВНІ 2021 року

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в м. Києві, за оцінкою, на 1 травня 2021р. становила 2953956 осіб.

Упродовж січня–квітня 2021р. чисельність населення зменшилась на 8224 особи. Зменшення чисельності населення відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення, на 6521 та 1703 особи відповідно. Порівняно із січнем–квітнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 5053 особи.

Природний рух населення у січні–квітні 2021р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими:
на 100 померлих – 60 живонароджених.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

 

 

 

Січень–квітень

2021р.

2020р.

 

 

 

Кількість живонароджених

9627

9378

Кількість померлих

16148

10846

у т.ч. дітей у віці до 1 року

54

41

Природний приріст, скорочення (–) населення

–6521

–1468

 

Серед причин смерті населення міста у січні–квітні 2021р. перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – коронавірусна інфекція COVID-19, третє –   новоутворення.

 

 

Осіб

У % до підсумку

січень–квітень

2021р.

2020р.

2021р.

2020р.

 

 

 

 

 

Усього померлих

16148

10846

100,0

100,0

у т.ч. від

 

 

 

 

новоутворень

1799

1860

11,1

17,2

хвороб системи кровообігу

8599

7094

53,3

65,4

хвороб органів дихання

497

276

3,1

2,6

хвороб органів травлення

544

486

3,4

4,5

зовнішніх причин смерті

447

390

2,8

3,6

із них від

 

 

 

 

транспортних нещасних випадків

29

43

0,2

0,4

випадкових утоплень та занурень у воду

4

3

0,0

0,0

випадкових отруєнь та дії алкоголю

навмисних самоушкоджень

52

51

0,3

0,5

наслідків нападу з метою вбивства
чи нанесення ушкоджень

26

24

0,2

0,2

коронавірусної інфекції COVID-19

3347

24

20,7

0,2

із них від

 

 

 

 

COVID-19, вірус ідентифікований

3338

24

20,7

0,2

COVID-19, вірус неідентифікований

9

0,0

Доходи населення

 

У січні–травні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 19174 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 18,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність; інформація та телекомунікації; виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; будівництва; виробництва електричного устатковання; металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання, а також виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання і не перевищував 61,2% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 110,1%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж
січня–травня 2021р. збільшилась у 1,5 раза, або на 159084,8 тис.грн, і на
1 червня 2021р. становила 463011,2 тис.грн.

Суттєве збільшення суми невиплаченої заробітної плати
у січні–травні 2021р. спостерігалося на підприємствах промисловості –
на 90280,6 тис.грн (на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 54718,8 тис.грн, переробної промисловості – на 35158,4 тис.грн), будівництва – на 41935,0 тис.грн, професійної, наукової та технічної діяльності – на 18589,9 тис.грн.

У районному розрізі збільшення суми заборгованості відбулося майже в усіх районах міста, а найсуттєвіше – у Печерському
(на 62201,8 тис.грн), Святошинському (на 35682,3 тис.грн) та Подільському (на 26454,2 тис.грн) районах.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату
на 1 червня 2021р., становила 14,7 тис. осіб. Кожному із зазначених працівників не було виплачено в середньому 31519 грн, що у 1,6 раза більше середньої заробітної плати за травень 2021р.

_____________

Примітка. Дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати на 01 січня 2021 року, для порівняння, перераховані відповідно до методологічних положень державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 №374.

 

Соціальний захист

 

У квітні 2021р. населенням сплачено за житлово-комунальні послуги1 3496,6 млн.грн, що становило 143,2% нарахованих за цей період сум
(за рахунок погашення боргів попередніх періодів).

На кінець квітня 2021р. заборгованість населення зі сплати
за постачання теплової енергії та гарячої води становила 6010,3 млн.грн,
за управління багатоквартирним будинком – 1116,7 млн.грн,
за централізоване водопостачання та водовідведення – 834,3 млн.грн,
за постачання та розподіл електричної енергії – 541,5 млн.грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 3,5 млн.грн.

____________

1 Інформація наведена з урахуванням даних підприємств, зареєстрованих у м. Києві, про послуги які були надані населенню на території інших регіонів.

 

Примітка. Дані щодо заборгованості населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Ціни

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2021р. порівняно з квітнем 2021р. становив 102,3%, з початку року – 107,1%.

За січень–травень п.р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 12,1%. Найбільше (на 42,3–10,9%) зросли ціни на соняшникову олію, фрукти, цукор, овочі, хліб та яйця. На 7,3–0,2% стали дорожчими м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, риба та продукти з риби, молоко, масло, сир і м’який сир (творог), безалкогольні напої.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 4,2% через подорожчання тютюнових виробів на 7,6%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,6%, зокрема, одяг – на 10,9%,          взуття – на 4,3%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 5,8%, що пов’язано насамперед з підвищенням тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 12,4%, утримання та ремонт житла – на 7,1%. Водночас природний газ подешевшав на 0,9%, водопостачання – на 0,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,9% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 6,1% та фармацевтичної продукції               на 2,9%.

Ціни на транспорт зросли на 1,3% передусім через подорожчання палива та мастил на 15,5% і проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 11,4% та 1,3% відповідно.

Послуги освіти стали дорожчими на 8,7% головним чином через підвищення плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 61,2%.


Промислове виробництво

 

Індекс промислової продукції в травні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2020р. становив відповідно 88,3% та 105,2%,
за підсумками січня–травня 2021р. – 105,1%.

У переробній промисловості порівняно із січнем–травнем 2020р. індекс промислової продукції становив 106,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 103,1%.

Серед підприємств переробної промисловості збільшення виробництва промислової продукції спостерігалось майже в усіх видах діяльності. Найвагоміше збільшення відбулось на підприємствах машинобудування – на 21,0%; з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 20,6%. Збільшили обсяги підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 15,5%); текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,6%); з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (на 6,0%); виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 5,2%).

Зменшення обсягів промислового виробництва відбулось лише
на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції –
на 17,1%; виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 11,0%.

 

Виробництво будівельної продукції

 

У січні–квітні 2021р. підприємствами м. Києва вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 9574745 тис.грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні 2021р. порівняно із січнем–квітнем 2020р. становив 94,1%.

У січні–квітні 2021р. порівняно із січнем–квітнем 2020р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 98,5% (житлових – 112,1%, нежитлових – 85,7%), інженерних споруд – 83,2%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено
з будівництва будівель – 7020410 тис.грн (73,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 3915461 тис.грн (40,9%), нежитлових – 3104949 тис.грн (32,4%).
З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 2554335 тис.грн (26,7% від загального обсягу).

Нове будівництво склало 45,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 24,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 30,0%. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 71781 тис.грн (0,7% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Зовнішньоекономічна діяльність

 

У січні–квітні 2021р. експорт товарів становив 4255,7 млн.дол. США, імпорт – 9072,4 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2020р. експорт збільшився на 3,5% (на 145,7 млн.дол.), імпорт – на 22,1% (на 1639,4 млн.дол.). Негативне сальдо становило 4816,7 млн.дол. (у січні–квітні 2020р. також негативне – 3323,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,47 (у січні–квітні 2020р. – 0,55).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із
202 країн світу.

Основу товарної структури експорту у січні–квітні 2021р. складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або рослинного походження; готові харчові продукти.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2020р. збільшилась частка жирів та олій тваринного або рослинного походження з 24,9% до 28,9%, готових харчових продуктів – з 10,4% до 12,9%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості –
з 4,7% до 6,1%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,3% до 4,9%. Натомість зменшилась частка продуктів рослинного походження з 44,1% до 33,3%, мінеральних продуктів – з 3,4% до 2,9%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 2,8% до 2,3%.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 1172,5 млн.дол., або 27,6% від загального обсягу експорту (у січні–квітні 2020р. – 1250,8 млн.дол., або 30,4%), та зменшився порівняно з
січнем–квітнем 2020р. на 78,3 млн.дол., або на 6,3%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Нідерландів – 5,8% від загального обсягу експорту,
Польщі – 4,3%, Італії – 3,6% та Іспанії – 3,5%.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 21,5%, Індії – 9,3%, Єгипту – 5,3%, Ірану (Ісламської Республіки) – 3,4%, Туреччини – 3,3%, Іраку – 3,0%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – 2,1%, Білорусі – 2,0%.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Китаю у 1,6 раза, Індії – у 1,5 раза, Італії – на 35,2%, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – на 34,8%, Ірану (Ісламської Республіки) – на 33,0% та Польщі – на 21,9%, зменшився –
до Іспанії – у 1,7 раза, Єгипту – на 27,6%, Туреччини – на 18,4%, Нідерландів – на 14,2%, Іраку – на 12,6% та Білорусі – на 3,8%.

Основу товарної структури імпорту у січні–квітні 2021р. складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–квітнем 2020р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання з 18,8% до 20,8%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 8,0% до 9,7%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,1% до 5,7%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – з 2,7% до 3,5. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
з 22,5% до 19,8%, мінеральних продуктів з 17,7% до 17,1%, готових харчових продуктів – з 5,1% до 4,8%, продуктів рослинного походження – з 4,9% до 4,7%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 3,6% до 3,3%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 3,1% до 2,3%, різних промислових товарів – з 2,3% до 1,9%.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив
3909,6 млн.дол., або 43,1% від загального обсягу (у січні–квітні 2020р. – 3349,1 млн.дол., або 45,1%), та збільшився проти січня–квітня 2020р. на 560,5 млн.дол., або на 16,7%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини – 8,2%, Польщі – 5,2%, Франції – 4,5%, Італії – 3,9% та Угорщини – 3,8%.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,4%, Білорусі – 6,5%, Російської Федерації – 5,8%, США – 4,3%, Туреччини та Швейцарії – по 3,8%, Японії – 2,7%.

Порівняно з січнем–квітнем 2020р. серед найбільших країн-партнерів імпорт товарів збільшився з Швейцарії у 2,1 раза, Угорщини –
у 1,7 раза, Туреччини – на 40,4%, Білорусі – на 39,7%, Японії – на 34,6%, Італії – на 23,8%, Китаю – на 20,5%, Німеччини – на 16,0%, США –
на 15,2%, Російської Федерації – на 9,4% та Франції – на 7,1%, зменшився лише із Польщі на 0,2%.

 

Оборот роздрібної торгівлі

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2021р. становив 104037,8млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,2% більше від обсягу січня–травня 2020р.

У травні 2021р. порівняно з травнем 2020р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 26,5%, порівняно з квітнем 2021р. – на 14,6%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні–травні 2021р. становив 89994,9млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,7% більше, від обсягу січня–травня 2020р.

У травні 2021р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти травня 2020р. зріс на 26,0%, порівняно з квітнем 2021р. – на 12,7%.

Робота транспорту

 

У січні–квітні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 2124,8млн.ткм, або 99,2% від обсягу січня–квітня 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 7796,2тис.т вантажів, що становить 84,4% від обсягів січня–квітня 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 1734,5 млн.ткм (94,3% від обсягу
січня–квітня 2020р.) та перевезено 7361,6 тис.т вантажів (83,3% від обсягів січня–квітня 2020р.).

У січні–квітні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 4091,0млн.пас.км, або 72,7% від обсягу січня–квітня 2020р. Послугами пасажирського транспорту (з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою) у січні–квітні 2021р. скористалося 167302,9тис. пасажирів, або 84,8% від обсягу січня–квітня 2020р.

Послугами автомобільного транспорту скористалися
36656,7 тис. пасажирів (81,5% від обсягу січня–квітня 2020р.), авіаційним транспортом перевезено 1194,0 тис. пасажирів (71,8% від обсягу
січня–квітня 2020р.), міським електричним транспортом –
128718,1 тис. пасажирів (85,9% від обсягу січня–квітня 2020р.).

 

Головне управління статистики у м. Києві

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю