Штрафні санкції за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що платники податків, у тому числі податкові агенти, платники єдиного внеску, зобов'язані подавати контролюючим органам у строки, встановлені Податкового кодексу України (далі – ПКУ) для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, з розбивкою по місяцях звітного кварталу (ст. 51 ПКУ).

Під час нарахування (виплати) доходів фізичним особам – підприємцям (не залежно від системи оподаткування) та самозайнятим особам податкові агенти зобов’язані відобразити такі доходи у податковому розрахунку  за звітний квартал, у якому вони були нараховані (п. 176.2 ст. 176 ПКУ).

Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 2040 гривень (п. 119.1 ст. 119 ПКУ).

Відповіно до п. 111.4 ст. 111 ПКУ, особа вважається такою, що вчинила правопорушення повторно, якщо вона була притягнута до відповідальності у встановленому ПКУ порядку.

Одночасно, на посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також на громадян суб’єктів підприємницької діяльності за неподання або подання з порушенням термінів податкової звітності може бути накладено адміністративний штраф (ст. 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КпАПП)  та на підставі ст. 1634 КпАПП призначена міра відповідальності у розмірі від двох до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі - НМДГ), при повторному порушенні протягом року - від трьох до п’яти НМДГ.

Крім того, відповідно до п. 119.3 ст. 119 ПКУ штрафи, передбачені
п. 119.1 ПКУ, не застосовуються у випадках, якщо помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4 були виправлені податковими агентами самостійно, у тому числі протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Дані повідомлення щодо допущених помилок (з переліком кодів помилок) надходять у Електронний кабінет, для перегляду необхідно вибрати період який відповідає останньому місяцю звітного кварталу за який подано розрахунок.

 

Довідково: Нараховані (виплачені) доходи фізичним особам, які відображаються в податковому розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску служать інформаційним наповненням Державного реєстру фізичних осіб платників податків (скорочено ДРФОПП або ДРФО) щодо джерела отримання доходів, об’єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків.

Державний реєстр фізичних осіб платників податків автоматизований банк даних, який створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов'язані сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.

Відповідно до п. 70.1 ст. 70 ПКУ Державна податкова служба України формує та здійснює ведення даного реєстру.

 

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку