Нове в оподаткуванні податком на прибуток підприємств з 01 січня 2021 року

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що з 01 січня 2021 року набрали чинності ряд змін, які стосуються оподаткування податком на прибуток.

Так, квартальними платниками з податку на прибуток у 2021 році  є платники податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період (2020 рік), перевищує 40 мільйонів гривень (було 20 мільйонів гривень).

Відповідні   зміни   внесено  Законом  України   від  16   січня  2020  року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466).

Законом № 466 також викладено в новій редакції визначення поняття дивідендів. Згідно пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) з 01 січня 2021 року з метою оподаткування до дивідендів прирівняно:

платіж у грошовій чи негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини);

суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в пп. "а", "в", "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу "витягнутої руки";

виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи.

Тобто, при виплаті таких доходів нерезидентам, з них має утримуватись податок на прибуток за правилами, встановленими п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

З 01 січня 2021 року введено обов’язок нерезидентів ставати на податковий облік за місцезнаходженням свого постійного представництва до початку своєї діяльності через таке представництво. Перехідний період триватиме до 01 квітня 2021 року.

Водночас всі представництва, які були на обліку, залишаються платниками податку на прибуток до реєстрації відповідних нерезидентів.

Зазначені зміни внесені до п. 133.3 ст. 133 ПКУ Законом № 466 та Законом України від 17 грудня 2020 року № 1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (далі – Закон № 1117).

  Законом № 1117 також введено обмеження у застосуванні норм щодо визначення ділової мети.

Так, згідно з пп. 14.1.231 п. 14.1 ст. 14 ПКУ для цілей оподаткування вважається, що операція здійснена з нерезидентами, не має розумної економічної причини (ділової мети), якщо:

головною ціллю або однією з головних цілей операції є несплата (неповна сплата) суми податків та/або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку платника податків;

у зіставних умовах особа не була б готова придбати (продати) такі товари, роботи (послуги), нематеріальні активи, інші предмети господарських операцій, відмінні від товарів, у непов'язаних осіб.

Цей підпункт застосовується для цілей ст. 39 ПКУ, в тому числі при доведенні обставин, що свідчать про відсутність ділової мети, у випадках, визначених п. 140.5 ст. 140 ПКУ, які передбачають застосування відповідних положень ст. 39 ПКУ.

З 01 січня 2021 року ст. 140 ПКУ доповнено новими різницями:

- фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму бюджетних грантів, отриманих платником податку та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.4.8 п. 140.4 ст. 140 ПКУ);

- фінансовий результат до податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат, пов'язаних із виконанням умов договору про надання бюджетного гранту, понесених у поточному звітному періоді за рахунок таких грантів (але не більше суми таких грантів) та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (пп. 140.5.16 п. 140.5 ст. 140 ПКУ).

Такі доповнення внесено Законом України від 04 листопада 2020 року  № 962-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій».

Звертаємо увагу, що змінами, внесеними Законом № 466, запроваджено правила оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (КІК), передбачені ст. 39 2 ПКУ, які набирають чинності з 01 січня 2021 року.

У зв'язку з цими змінами податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) доповнено додатками:

КІК, у якому відображається розрахунок прибутку КІК, та який заповнюється окремо по кожній КІК;

КІК-К, який відображає різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування КІК;

КІК-ТЦ, який подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розділу I ПКУ;

КІК-ЦП, у якому відображаються показники доходів від продажу та іншого відчуження цінних паперів КІК.

Нові додатки до Декларації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2020 року № 649, який набув чинності з  01 грудня 2020 року.

Разом з тим, оскільки зміни, внесені Законом № 466 в частині оподаткування прибутку КІК, набирають чинності з 01 січня 2021 року, то визначення об'єкта оподаткування скоригованого прибутку КІК, а також зменшення суми податку до сплати на суму сплаченого іноземним державам корпоративного податку будуть відображатись у Декларації починаючи з податкових (звітних) періодів 2021 року (квартал, півріччя, три квартали, рік).

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку