Перелік документів, необхідних для призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю і чи іі групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного сторонннього догляду на догляд за нею

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-2000-%D0%BF#Text

1. Заява  про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2. Декларація про доходи та майновий стан осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї)  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-19 (додаток 9)

3.  Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

4. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу незалежно від того, чи є психічні розлади основною причиною інвалідності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1666-13#n16

5. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд.

6. Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю);

7. Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

 

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги на догляд проводиться відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2020-%D0%BF#Text

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю