Перелік документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-02#n16

1. Заява  про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2. Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

3.  Копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

4.  Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства і дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;

5. Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;

6. Довідка медико-соціальної експертизи або медичний висновок;

7. Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

8. Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;

9. Копія рішення суду про усиновлення дитини;

10. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:

- копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);

- копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;

 

Для призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, додатково до документів, подаються:

  1. Заява про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;
  2. Копія трудової книжки, довідка з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідка про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки - лише зазначені довідки;
  3. Довідка про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган праці та соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів.

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#Text та Порядку надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-02#n16 який визначає умови призначення і виплати державної соціальної допомоги

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю