Надання державної допомоги сім’ям з дітьми, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям дітьми»

Відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text та Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF#Text, який визначає умови призначення і виплати таких видів державної допомоги сім’ям з дітьми, передбачених Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

 

1. Заява  про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2. Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

3. Довідка, видана лікувально-профілактичним закладом, встановленого зразка

(Ф-147/о);

4. Довідка:

-  для студентів – з навчального закладу про термін навчання та довідку про неотримання стипендії;

-  для жінок, зареєстрованих в центрі зайнятості як безробітні, – з центру зайнятості;

-  для непрацюючих жінок – трудова книжка (копія);

-  для усиновителів та опікунів – рішення про усиновлення чи встановлення опіки.

5.   Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

1.  Заява  одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2.  Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

3.  Копія свідоцтва про народження дитини;

4.  Копія ідентифікаційного номера.

5.  Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ,НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

 

1.   Заява  опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2.   Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

3.   Копія свідоцтва про народження дитини;

4.   Копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;

5. Довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів про статус навчального закладу та про те, за які кошти він фінансується);

6. Довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

7.  Медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

8.  Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

 

1. Заява  про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2. Декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням соціальної допомоги

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0888-19 (додаток 9)

3. Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

4. Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;

5.  Копія свідоцтва про народження дитини;

6.  Усиновлювачі подають копію рішення про усиновлення;

7.  Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

 

Допомога на дітей одиноким матерям надається у сумі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Попередні шість  місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/632-2020-%D0%BF#Text

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

1Заява  усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя-одного з них) про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2. Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

3. Копія свідоцтва про народження дитини;

4. Копія рішення суду про усиновлення дитини;

5. Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ

1. Заява  законного представника дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0475-15

2.  Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт);

3.  Копія свідоцтва про народження дитини;

4. Документ, що підтверджує повноваження усиновлювача (копія рішення про усиновлення) опікуна, піклувальника (копія рішення про встановлення опіки);

5. Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне  ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими МОЗ (далі - довідка про захворювання дитини). 

6.  Рахунок для соціальних виплат відкритий в установі уповноваженого банку.

 

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю