Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату комунальних послуг

Телефони для консультації та попереднього запису на прийом:

(044) 258-19-86 та (066) 359 75 90

НОРМАТИВНО ПРАВОВА БАЗА:

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»

Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату комунальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання  здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу державних виплат»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 №1085-р «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення»

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди у довільній формі про виплату йому грошової допомоги від інших членів сім’ї (далі - уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:

для осіб, які отримують пенсію, та інших осіб, які досягли пенсійного віку (крім осіб з інвалідністю), дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, - 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);

для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю - 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю II групи - 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

для осіб з інвалідністю III групи - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю, - 3400 гривень, для багатодітної сім’ї - 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВПЕРШЕ

Заява

(назва є посилання на файл «Додаток 4»)

Приклад заповненої заяви

(назва є посилання на файл «Додаток 5»)

Згода на розкриття банківської таємниці

(назва є посилання на файл «Додаток 6»)

Приклад заповненої заяви

 

(назва є посилання на файл «Додаток 7»)

Згода від повнолітніх членів сім’ї

(назва є посилання на файл «Додаток 8»)

Приклад заповненої заяви

(назва є посилання на файл «Додаток 9»)

 

ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ НА НАСТУПНИЙ ШЕСТИМІСЯЧНИЙ ТЕРМІН

Заява

(назва є посилання на файл «Додаток 10»

Приклад заповненої заяви

(назва є посилання на файл «Додаток 11»

 

* Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією, поданою компетентним органом, в такому разі заява за формою (слово «формою» є посиланням на файл «Додаток 4» )

З 08.02.2022 надана можливість подавати через веб-портал «Дія» такі заяви:

Заява для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний термін

Функція діє лише для заявників чи сімей в яких не відбулись жодних змін, що впливають на виплату!

https://diia.gov.ua/services/prodovzhennya-groshovoyi-dopomogi-vpo

Заява для припинення грошової допомоги

https://diia.gov.ua/services/pripinennya-groshovoyi-dopomogi-vpo

Перейти до спискуВерсiя для друку