СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ м.КИЄВА у січні–квітні 2019 роуу

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

м.КИЄВА у січні–квітні 2019 року

 

Повідомлення для ЗМІ

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 2951482 особи. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення збільшилась на 663 особи.

Природний рух населення у січні–березні 2019р. характеризувався перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 93 живонароджених. Обсяг природного скорочення населення за цей період склав 634 особи.

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці.

(одиниць)

 

Січень–березень

2019р.

2018р.

 

 

 

Кількість живонароджень

8018

8615

Кількість смертей

8652

8391

у т.ч. дітей у віці до 1 року

49

53

Природний приріст, скорочення (–) населення

–634

224

 

Серед причин смерті населення міста у січні–березні 2019р., як і в січні–березні 2018р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення.

 

Одиниць

У % до підсумку

Січень–березень

2019р.

2018р.

2019р.

2018р.

 

 

 

 

 

Кількість випадків смертей, усього

8652

8391

100,0

100,0

у т.ч. від

 

 

 

 

хвороб системи кровообігу

5757

5485

66,5

65,4

новоутворень

1388

1435

16,1

17,1

зовнішніх причин смерті

320

313

3,7

3,7

із них від

 

 

 

 

транспортних нещасних випадків

41

37

0,5

0,4

випадкових утоплень та занурень у воду

10

0,1

випадкових отруєнь та дії алкоголю

1

3

0,0

0,0

навмисних самоушкоджень

37

43

0,4

0,5

наслідків нападу з метою вбивства

чи нанесення ушкоджень

13

19

0,2

0,2

хвороб органів травлення

374

423

4,3

5,0

хвороб органів дихання

243

191

2,8

2,3

Доходи населення 

У січні–квітні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становив 15075 грн і порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 19,8%.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування; інформація та телекомунікації; фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,4–1,8 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; виробництва електричного устатковання; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, а також будівництва і не перевищував 61,9% від середнього рівня по економіці.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 110,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати упродовж січня–квітня 2019р. збільшилась на 18,9%, або на 27369,2 тис.грн, і на 1 травня 2019р. становила 172366,0 тис.грн, що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2019р.

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж цього періоду збільшилась на 29,3%, або на 28595,0 тис.грн, і на 1 травня 2019р. становила 126180,2 тис.грн.

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних підприємствах наукових досліджень та розробок (на 33572,6 тис.грн), промисловості (на 9352,2 тис.грн), операцій з нерухомим майном (на 4719,8 тис.грн).

У районному розрізі збільшення суми заборгованості економічно активних підприємств відбулось у 6 районах міста, а найбільше в Печерському (на 27721,8 тис.грн), Солом’янському (на 8320,7 тис.грн) та Оболонському (на 6502,6 тис.грн) районах.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 травня 2019р., становила 4,4 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 28528 грн, що в 1,8 раза більше середньої заробітної плати за квітень 2019р.

Соціальний захист 

У квітні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримували 162,0 тис. домогосподарств.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2019р. становив 1301,6 грн (у березні 2019р. – 1427,0 грн).

У січні–квітні 2019р. призначено субсидії 21,1 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. №848).

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–квітні 2019р. становила 22569,5 тис.грн.

У квітні 2019р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1792,9 млн.грн, що становило 171,7% нарахованих за цей період сум.
За постачання електричної енергії – відповідно 276,2 млн.грн і 146,2%.

На кінець квітня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила
4170,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 890,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 719,9 млн.грн, за постачання природного газу – 350,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 380,2 млн.грн.

 Ціни 

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні–квітні 2019р. визначалася збільшенням цінових показників на 4,5% (квітень 2019р. до грудня 2018р.).

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали: овочі – на 39,8%, фрукти – на 11,4%, молоко – на 6,7%, масло – на 5,3%, риба та продукти з риби – на 5,2%, макаронні вироби – на 4,4%, хліб –
на 3,4%, цукор – на 2,7%, сир і м'який сир (творог) – на 1,3%. Водночас подешевшали: яйця – на 16,6%, олія соняшникова – на 0,9%, м'ясо та м'ясопродукти – на 0,5%.  

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 5,3%, що пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів на 7,2% та алкогольних напоїв – на 3,4%.

Водночас спостерігалося підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 10,4%, що відбулося за рахунок збільшення тарифів на гарячу воду, опалення на 22,0%, водопостачання –
на 14,4%, каналізацію – на 7,5%.

На 0,8% зросли ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла.

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 3,8% зумовлено здорожчанням амбулаторних послуг на 8,3%, послуг лікарень – на 6,6%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 3,0%.

Ціни на транспорт зросли на 1,8%, що пов’язано зі збільшенням вартості купівлі транспортних засобів на 4,3%, транспортних послуг – на 3,1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 6,5% за рахунок збільшення вартості поштових послуг на 14,3%, телефонних і телефаксових послуг – на 11,9%.

Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх збільшення на 3,3% за рахунок зростання вартості послуг відпочинку та культури на 9,5%, туристичних послуг – на 3,1%.

Послуги освіти зросли в ціні на 0,7% за рахунок підвищення вартості освіти, що не визначається за рівнями, на 7,1%.

Вартість послуг ресторанів та готелів зросла на 3,4% за рахунок збільшення вартості послуг готелів на 7,8%, харчування поза домом – на 2,5%.

Різні товари та послуги подешевшали на 1,4% за рахунок зменшення вартості ритуальних послуг на 35,5%.

Промислове виробництво 

Індекс промислової продукції в квітні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2018р. становив відповідно 92,7% та 102,7%,
за підсумками січня–квітня 2019р. – 100,1%.

У переробній промисловості порівняно із січнем–квітнем 2018р. індекс промислової продукції становив 98,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 105,9%.

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за підсумками січня–квітня 2019р. обсяги випуску продукції зросли на 2,1%, у т.ч. у виробництві пряників та виробів подібних – на 12,1%; тістечок – на 8,4%. Водночас у виробництві ковбас напівкопчених; борошна пшеничного чи пшенично-житнього; хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання; тортів; цукерок шоколадних (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) спостерігалося скорочення випуску продукції.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів у січні–квітні 2019р. випуск промислової продукції скоротився на 15,5%, у т.ч. у виробництві предметів одягу інших жіночих та дівчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничих та професійних – на 36,8%; сорочок (крім трикотажних), чоловічих та хлопчачих – на 36,4%; футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в’язання –
на 39,2%;одягу і аксесуарів до одягу трикотажних машинного або ручного в’язання для немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), уключаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюми еластичні, рукавички, рукавиці й мітенки, верхній одяг – на 11,1%. Поряд із цим збільшився випуск тканин з ниток синтетичних та штучних комплексних високої міцності, тканин з ниток стрічкових чи подібних (уключаючи нейлон, інші поліаміди, віскозний (штучний) шовк); ковдр та пледів дорожніх вовняних або з волосу тварин тонкого (крім електроковдр); суконь трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих.

На підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності проти січня–квітня 2018р. індекс промислової продукції становив 73,6%. Так, скоротився випуск паперу копіювального, паперу самокопіювального, паперу копіювального або перебивного іншого; трафаретів для копіювальних апаратів і форм офсетних, з паперу; паперу гумованого або клейкого (на 11,2%); газет,
які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих (на 24,0%); журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів
на тиждень, віддрукованих (на 87,4%). Водночас збільшилось виробництво коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих на 4,8%; етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих, самосклеювальних – на 15,6%; книг, брошур, листівок та подібної продукції, віддрукованих (крім
у вигляді окремих аркушів) – на 96,0%; листівок вітальних, інформаційних, з особистими повідомленнями, ілюстрованих або неілюстрованих, з конвертами або без конвертів, з прикрасами чи
без прикрас, віддрукованих – на 15,0%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції за підсумками
4 місяців 2019р. випуск промислової продукції зменшився на 11,2%, у т.ч. у виробництві засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби, для миття, розфасованих
для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) – на 13,1%; речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило, розфасованих для роздрібної торгівлі – на 5,9%. Водночас у виробництві фарб та лаків, включаючи емалі та політури, на основі складних поліефірів, диспергованих чи розчинених в летких органічних розчинниках (крім тих, які з вмістом розчинника більше 50% маси розчину) приріст продукції становив 6,3%; засобів косметичних
для макіяжу чи догляду за шкірою, у т.ч. засобів сонцезахисних та
для засмаги (крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і очей, засобів для манікюру й педикюру, пудри косметичної й туалетної, тальку) – 10,6%; шампунів – 19,9%; лосьйонів та засобів для догляду за волоссям інших, н.в.і.у. (крім шампунів, засобів для завивки чи випрямлення волосся, лаків для волосся) – 19,5%.

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск продукції зріс на 7,5%. Так, спостерігалось збільшення випуску препаратів лiкарських, що містять iншi антибіотики, розфасованих для роздрібного продажу, на 2,3%; препаратів контрастних для рентгенологічних обстежень, реактивів діагностичних
для введення хворим – на 89,8%. При цьому скоротилось виробництво препаратів лiкарських, що містять кортикостероїдні гормони, їх похідні та структурні аналоги, і не містять антибіотики, для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих
для роздрібного продажу – на 20,3%; препаратів лікарських інших,
що містять вiтамiни чи провiтамiни, їх похiднi та суміші,
для терапевтичного або профілактичного застосування, в дозованому вигляді чи розфасованих для роздрібного продажу – на 1,8%; препаратів лiкарських інших, що містять змiшанi чи незмiшанi продукти, н.в.i.у., розфасованих для роздрібного продажу – на 1,2%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції в січні–квітні 2019р. обсяги виробництва продукції зросли на 5,6%. Збільшилось виробництво плит, листів, плівки, фольги i стрічок, з полімерів етилену, неармованих або не з’єднаних з іншими матеріалами, завтовшки 0,125 мм і менше на 12 т; бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів подібних для транспортування або пакування продукції (стаканів для сметани, йогурту тощо), мiсткiстю 2 л і менше, з пластмас – на 7,5 млн.шт; виробів інших з пластмас (крім виробів медичного та хірургічного призначення інших та пристроїв для стомічного використання) – на 135,3 т; блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – на 2,0 тис.т. Водночас скоротилось виробництво вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас; елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у квітні 2019р. порівняно
з відповідним місяцем 2018р. випуск продукції зменшився на 6,2%
(у березні п.р. – зріс на 1,3%), як результат, у січні–квітні 2019р. падіння продукції становило 0,9% проти приросту на 1,0% у І кварталі п.р.
На підприємствах із виробництва листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих, зі сталі нелегованої обсяги виробництва продукції скоротилися на 25,0%; полотен для пилок стрічкових – на 13,9%; виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, н.в.і.у. – на 79,8%. Разом із цим у виробництві конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших спостерігався зріст випуску продукції (в 1,7 раза); водозливів, шлюзів, шлюзних воріт, дебаркадерів, доків стаціонарних, конструкцій
для морських та водних споруд інших, з металів чорних; конструкцій інших та їх частин, з металів чорних, н.в.і.у. (крім мостів та секцій мостів, башт та щогл решітчастих, воріт, дверей, вікон і рам для них, порогів, устатковання для риштовань будівельних, опалубок, підпірок або кріплень для шахт, конструкцій та їх частин, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу) (на 24,0%); блоків дверних й віконних з алюмінію (в 2,2 раза).

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання за підсумками січня–квітня 2019р. індекс промислової продукції становив 97,0%. Так, скоротилось виробництво таких видів продукції: пристроїв
для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та інформації іншої (уключаючи пристрої для комутації та маршрутизації) – на 58,5%; коробок передач зубчастих для стаціонарного обладнання, циліндричних та гвинтових – на 5,6%; машин бухгалтерських та подібних, з лічильними пристроями – на 48,7%; машин та механічних пристроїв інших, н.в.і.у. – на 38,0%. При цьому збільшено випуск інструментів й апаратури для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у.; основ апаратури електричної для контролю та розподілення електроенергії інших, на напругу не більше 1 кВ; устаткування для пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток).

Виробництво будівельної продукції

У січні–квітні 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції на суму 9312168 тис.грн. Індекс будівельної продукції в

січні–квітні 2019р. порівняно із січнем–квітнем 2018р. становив 119,3%.

У січні–квітні 2019р. порівняно із січнем–квітнем 2018р. індекс будівельної продукції з будівництва будівель становив 98,0% (житлових – 80,3%, нежитлових – 137,2%), інженерних споруд – 215,7%.

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено
з будівництва будівель – 6186333 тис.грн (66,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових будівель – 3434255 тис.грн (36,9%), нежитлових – 2752078 тис.грн (29,5%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної продукції на суму 3125835 тис.грн (33,6% від загального обсягу).

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 89,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 5,9% та 5,0% відповідно. Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 44193 тис.грн (0,5% від загального обсягу будівельної продукції в цілому по місту).

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами та організаціями Печерського (1584161 тис.грн або 17,0% від загального обсягу), Голосіївського (1371237 тис.грн або 14,7%) та Святошинського (1266937 тис.грн або 13,6%), а найменший – Деснянського та Подільського районів, відповідно 2,0% та 5,3% від загального обсягу в цілому по місту.

 Зовнішньоекономічна діяльність

У І кварталі 2019р. експорт послуг становив 877,0 млн.дол. США, імпорт – 672,3млн.дол. Порівняно з І кварталом 2018р. експорт збільшився на 9,4% (на 75,5 млн.дол.), імпорт – на 13,1% (на 77,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 204,7 млн.дол. (у І кварталі 2018р. також позитивне – 207,0 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,30 (у І кварталі 2018р. – 1,35).

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із
190 країн світу.

У І кварталі 2019р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, які займали 43,3% від загального обсягу експорту, транспортні послуги – 23,0%, ділові послуги – 19,2%, послуги з переробки матеріальних ресурсів – 4,7%, послуги пов’язані з фінансовою діяльністю – 2,7%, послуги пов’язані з подорожами – 2,5%.

У загальному обсязі експорту послуг порівняно з І кварталом 2018р. збільшилась частка послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг з 41,9% до 43,3%, транспортних послуг – з 22,7% до 23,0%, послуг пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 2,3% до 2,7%. Натомість зменшилась частка ділових послуг з 19,3% до 19,2%, послуг з переробки матеріальних ресурсів – з 5,7% до 4,7%, послуг пов’язаних з подорожами – з 2,7% до 2,5%, послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – з 1,7% до 1,3%, послуг зі страхування – з 1,4% до 1,1%.

Обсяг експорту послуг країнам Європейського Союзу становив
400,1 млн.дол., або 45,6% від загального обсягу експорту (у І кварталі 2018р. – 385,9 млн.дол., або 48,2%), та збільшився порівняно з І кварталом 2018р. на 14,2 млн.дол., або на 3,7%.

Серед країн-членів ЄС найбільші операції з експорту послуг здійснювалися з Великою Британією, Німеччиною, Кіпром, Польщею, Нідерландами, Естонією, Францією та Бельгією.

Серед інших країн світу найбільше надавалися послуги США, Швейцарії, Російській Федерації, Об’єднаним Арабським Еміратам.

Серед країн-партнерів найбільше зріс експорт послуг Єгипту –
у 9,1 раза, Бельгії – у 1,9 раза, Об’єднаним Арабським Еміратам –
у 1,5 раза, Швейцарії – на 40,6%, Франції – на 38,0%, США – на 28,1%. Натомість зменшення обсягів послуг спостерігалося в експорті Німеччині, Кіпру, Естонії, Польщі, Туреччині, Мальті, Російській Федерації та Китаю (на 0,3–60,3%).

Основу структури імпорту послуг у І кварталі 2019р. складали послуги, пов’язані з подорожами; ділові послуги; транспортні послуги; послуги пов’язані з фінансовою діяльністю; роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності; послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні.

У загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами з 20,8% до 25,9%, транспортних послуг – з 15,1% до 15,9%, роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням інтелектуальної власності – з 8,8% до 11,6%. Зменшилась частка ділових послуг з 25,6% до 19,3%, послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю – з 14,4% до 12,9%, послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних – з 11,2% до 10,3%, послуг зі страхування – з 3,2% до 2,8%.

Імпорт послуг від країн Європейського Союзу у І кварталі 2019р. становив 351,3 млн.дол., або 52,3% від загального обсягу (у І кварталі 2018р. - відповідно 287,2 млн.дол. та 48,3%), та збільшився проти
І кварталу 2018р. на 64,1 млн.дол., або на 22,3%.

Серед країн ЄС найвагоміші обсяги послуг одержувалися від Великої Британії, Ірландії, Німеччини, Бельгії, Кіпру, Нідерландів та Польщі.

Серед інших країн світу найбільші обсяги послуг імпорту надавалися Туреччиною, Китаєм, Єгиптом, Російською Федерацією, США, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Швейцарією.

Порівняно з І кварталом 2018р. серед найбільших країн-партнерів імпорт послуг збільшився майже з усіх країн світу, а найбільше з Мальти – у 2,0 раза, Єгипту – у 1,9 раза, Ірландії – у 1,7 раза, Австрії – на 44,9%, Нідерландів – на 38,5% та Польщі – на 33,7%, зменшився від Об’єднаних Арабських Еміратів – на 0,8%, Естонії – на 31,7% та Російської Федерації – на 59,7%.

У квітні 2019р. населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1792,9 млн.грн, що становило 171,7% нарахованих за цей період сум.
За постачання електричної енергії – відповідно 276,2 млн.грн і 146,2%.

На кінець квітня 2019р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила
4170,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 890,0 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 719,9 млн.грн, за постачання природного газу –
350,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,2 млн.грн, за постачання електричної енергії – 380,2 млн.грн.

Оборот роздрібної торгівлі

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2019р. становив 61377,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,1% більше від обсягу січня–квітня 2018р.

У квітні 2019р. порівняно з квітнем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зріс на 11,7%, порівняно з березнем 2019р. – знизився на 1,3%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), у січні–квітні 2019р. становив 53189,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 8,5% більше, від обсягу січня–квітня 2018р.
У квітні 2019р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти квітня 2018р. зріс
на 12,2%, порівняно з березнем 2019р. – знизився на 1,3%.

Транспорт

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні–квітні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 11630,8 тис.т вантажів (254,7% від обсягу січня–квітня 2018р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень–квітень 2019р. обсяг вантажних перевезень становив 10823,5 тис.т (301,9% від обсягу січня–квітня 2018р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 2107,2 млн.ткм (153,0% від обсягу січня–квітня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1907,8 млн.ткм (186,5% від обсягу січня–квітня 2018р.).

Автобусами за всіма видами сполучень у січні–квітні 2019р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 73032,1 тис. пасажирів (79,6% від обсягу січня–квітня 2018р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень–квітень 2019р. перевезено 68918,9 тис. пасажирів (79,9% від обсягу січня–квітня 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 1547,9 млн.пас.км (132,2% від обсягу січня–квітня 2018р.), з них підприємствами-перевізниками виконано 1510,4 млн.пас.км (134,5% від обсягу січня–квітня 2018р.).

Міським електричним транспортом у січні–квітні 2019р. перевезено 227,9 млн. пасажирів (90,1% від обсягу січня–квітня 2018р.).

 

Головне управління статистики у м.Києві

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг