Отримання повторних свідоцтв про факт державної реєстрації актів цивільного стану в органах державної реєстрації актів цивільного стану

   Законом України "Про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану" передбачено, що державній реєстрації підлягають  народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть. Про  факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації  актів  цивільного  стану  видається відповідне свідоцтво.

  Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), районних, міжрайонних управлінь юстиції та Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

  Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

  Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

   Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх  батькам  і усиновителям незалежно від віку дитини.

   Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а  також   дітям,   у  тому  числі  й  усиновленим,  та  їх  законним представникам,  близьким  родичам  померлого  (братам  і  сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом,  представникові органу опіки  та  піклування  у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб,  які мають  право  на  отримання  такого свідоцтва. Якщо на  ім'я  особи,  яка не є родичем померлого,  зроблено заповіт в установі банку,  то відділи державної  реєстрації  актів цивільного  стану  за місцем зберігання актового запису про смерть повинні  видати  пред'явнику  відповідного   документа   витяг   з Державного реєстру  актів  цивільного  стану  громадян  про смерть

 Після припинення шлюбу внаслідок  його  розірвання  свідоцтва  про  шлюб  повторно  не  видаються. У  таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної  реєстрації  актів  цивільного стану  видає  витяг  з  Державного  реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб   щодо   підтвердження   дошлюбного   прізвища.

  Важливо, що повторне свідоцтво про народження видається у повній відповідності до відомостей,  що містяться в актовому записі. В разі виявлення розбіжностей між актовим записом про народження по первинним свідоцтвам, заявник повинен звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем свого постійного проживання для внесення змін та виправлень в актовий запис. 

   В разі якщо в актовому записі відсутні відомості про місце народження та по батькові дитини, заявник звертається за доповненням вказаного актового запису до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, як за місцем свого постійного проживання так і за місцем складання вказаного запису.

 

 

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг