Головна  →  Адміністрація  →  Доступ до публічної інформації  →  Запит від особи на отримання інформації. Що потрібно для оформлення інформаційного запиту

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – адміністрація) в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 03039, м.Київ, просп.Голосіївський, 42;

на електронну адресу: [email protected];

за телефоном: 259-90-64

за телефоном: 281-66-62

4. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному Веб-сайті райдержадміністрації.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто запитувачем до адміністрації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу адміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням повного найменування адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 Керівник апарату                                                                                                                Софія  ДУНАЄВСЬКА

 

  

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

                          (найменування розпорядника інформації)

Запитувач  ________________________________________________________  

                                       (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організацій,

______________________________________________________________

            прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

______________________________________________________________

                  та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

______________________________________________________________

                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України„Про доступ до публічної інформації” надати _________________________________________________________________________

                                                 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізит чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу           _____________________________________________

                                                                ( поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                                           _____________________________________________

                                                                                                будинок, корпус, квартира)

 

на електронну адресу    ___________________________________________

телефаксом                    ___________________________________________

за телефоном                 ___________________________________________

 

___________       _____________

        (дата)                                 (підпис)

 

 

 

 

Версiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю