Головна  →  Про район  →  Соціальний захист  →  Укладання колективних договорів

ІНФОРМАЦІЯ

про  укладання колективних договорів в Голосіївському районі.

З метою визначення умов праці й зайнятості на підприємствах, в організаціях і установах незалежно від форм власності і господарювання, що використовують найману працю і мають статус юридичної особи, укладається колективний договір, необхідність якого передбачена ст.17 Закону України  "Про підприємство в Україні", ст.2 Закону України "Про колективні договори й угоди", ст.20 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", ст.65 Господарського кодексу України та ст.11 КЗпП України.

Сучасний законодавчий процес має тенденцію до скорочення обсягів централізованого регулювання трудових прав і гарантій державою, яка залишає за собою лише мінімально необхідний рівень, а більше повноважень щодо забезпечення соціально–трудових прав і інтересів працівників передається на рівень підприємства, які реалізуються через механізм колективних договорів.

Реалізація колективного договору здійснює захист як інтересів власників підприємств, так і колективних інтересів та трудових і соціально-економічних прав працівників у сфері праці та інших питаннях, які законодавством не врегульовуються і мають визначатися колективним договором.

Отже, якщо колективний договір на підприємстві не укладений, то і права та гарантії працівників у зазначеній сфері соціально–трудових відносин не можуть бути належним чином реалізованими.

Тільки в колективному договорі можна врахувати особливості і умови праці на конкретному підприємстві, ресурсні можливості і підвищення рівня оплати праці, матеріального стимулювання якісної і продуктивної праці, встановлення доплат і надбавок працівникам до тарифних ставок і посадових окладів понад рівень, визначений законодавством, Генеральною і галузевою угодами.

Колективними договорами підприємств, організацій та установ  передбачається крім того підвищення технічного рівня виробництва, стабілізація фінансово-економічного стану.

Повідомна реєстрація угод, колективних договорів проводиться з метою забезпечення можливості для врахування їх умов під час розгляду трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за  результатами  застосування норм цих угод (договорів) уповноваженими на те органами і засвідчує автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію.

1. Угода, колективний договір подаються на реєстрацію сторонами, які їх підписали в трьох примірниках (перший, другий і копія).

2. Угода, колективний договір, що подаються на реєстрацію, повинні:

а) не суперечити вимогам чинного законодавства і умовам угод більш високого рівня, обов'язковим для всіх суб'єктів, що перебувають в сфері дії сторін, які їх підписали;

б) містити інформацію про джерела фінансування заходів щодо надання додаткових (порівняно з чинним законодавством) соціальних пільг і гарантій за рахунок власних коштів підприємств, установ, організацій, галузі, місцевого бюджету тощо;

в) відповідати вимогам законодавства про мови і викладатися за загальними нормами правопису.

3. Разом з угодою, колективним договором на реєстрацію подаються всі додатки до них, протоколи розбіжностей, а також інформація про склад повноважних представників сторін, які брали участь у колективних переговорах.

4. Під час реєстрації угоди, колективного договору управління праці та соціального захисту населення районної адміністрації  на  примірниках і  копії  роблять напис за встановленим зразком та відповідний запис в книзі реєстрації колективних договорів.

5. У повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у тому разі, якщо подані на реєстрацію примірники і копія угоди, колективного договору не будуть автентичними.

6. Реєстрація проводиться в двотижневий термін з дня одержання угоди, колективного договору. Не пізніше наступного дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації перший і другий примірники угоди, колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія цих документів зберігається управлінням праці та соціального захисту населення.

7. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди, колективного договору, підлягають повідомній реєстрації в порядку, встановленому законом для колективних договорів.

8. У разі копіювання та опублікування тексту угоди, колективного договору, змін і доповнень до них зазначаються номер і дата їх реєстрації.  

Провести повідомну реєстрацію колективного договору та отримати інформацію стосовно питань по колективних договорах можна в Управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 03040 м. Київ вул. Ломоносова, 5 корп.3, тел.258-00-72.

Версiя для друку

  

 

Новини Центру надання адмін. послуг

 Повідомлення територіальних органів міністерств та відомств

 

Підприємництво/бізнес