Головна  →  Адміністрація  →  Доступ до публічної інформації  →  Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.07.2011р. №500

ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.07.2011 №500

 

 

м. Київ

 

Про затвердження Порядку складення та подання запитів

на інформацію відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”

у Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації

 

Керуючись Законом України „Про доступ до публічної інформації”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 „Питання виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», на виконання доручення голови Київської міської державної адміністрації від 06.06.2011 № 24194, з метою забезпечення виконання Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією Закону України „Про доступ до публічної інформації”, з метою реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію:

 

1. Затвердити Порядок складення та подання запитів на інформацію згідно з додатком 1.

 

2. Затвердити форму запиту на інформацію, згідно з додатком 2.

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату адміністрації Федчун Н.П.

 

 

 

В.о. голови                                                                                        В.Жуков

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження Голосіївської районної

 в місті Києві державної адміністрації

06.07.2011 № 500

 

 

 

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію

 

1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – адміністрація) в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 

2.Запит на інформацію подається у довільній формі.

 

3. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 03039, м.Київ, просп.40-річчя Жовтня, 42;

на електронну адресу: [email protected]*;

телефаксом: для юридичних осіб – 281-66-61

для фізичних осіб – 259-83-91**

за телефоном: для юридичних осіб – 281-66-62

для фізичних осіб – 259-83-90**

 

* з 2013 р. електронна адреса змінилась на [email protected]

** з 2014р. телефонні номери змінились на 281-66-56

 

4.Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному Веб-сайті адміністрації – golosiiv.gov.ua.

 

6. Запит на інформацію може бути подано особисто запитувачем до адміністрації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 

8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу адміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

 

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням повного найменування адміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

 

Керівник апарату

адміністрації                                                                             Н.Федчун

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження Голосіївської

районної в місті Києві державної адміністрації

06.07.2011 № 500

 

 

  

 

Форма запиту на інформацію

 

Розпорядник інформації Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

                          (найменування розпорядника інформації)

Запитувач  ________________________________________________________  

                                       (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організацій,

______________________________________________________________

            прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб

______________________________________________________________

                  та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

______________________________________________________________

                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Прошу відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” надати _________________________________________________________________________

                                                 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізит чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

 

на поштову адресу           _____________________________________________

                                                                ( поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

                                           _____________________________________________

                                                                                                будинок, корпус, квартира)

 

на електронну адресу    ___________________________________________

телефаксом                    ___________________________________________

за телефоном                 ___________________________________________

 

___________       _____________

        (дата)                                 (підпис)

 

 

Керівник апарату

адміністрації                                                                                    Н.Федчун

Версiя для друку

 


  

 Консультації з громадськістю