Головна  →  Підприємництво/бізнес

 

У місті Києві діє Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, затверджене рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями).

Підприємці міста Києва можуть отримувати фінансування на реалізацію своїх інвестиційних проєктів на досить доступних умовах – до UIRD (12 місячний) + 6 %.

За рахунок цих коштів на період дії карантину для київських підприємців компенсуватиметься 99 % від суми відсотків за кредитним договором, які сплачені позичальником за звітний місяць.

 

Суб’єкти малого та середнього підприємництва, які отримали кредит за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» та підпадають під вимоги Положення про ФКП, за їх згодою, можуть отримати додаткову фінансово-кредитну підтримку від київської міської влади.

Тобто, для підприємців столиці, які є учасниками державної програми «Доступні кредити 5-7-9 %», кінцеві відсоткові ставки будуть до 0,01 % річних.

 

На сьогодні у програмі ФКП беруть участь наступні банки: АТ ПРОКРЕДИТ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ  «КРЕДОБАНК», АТ «МЕГАБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ  «ОТП БАНК», АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», АТ «АСВІО БАНК».

 

Відповідно до Положення позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, що зареєстровані в місті Києві, виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області, ведуть реальну господарську діяльність не менше 1 (одного) року та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України.

Сума кредиту не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 600 000 євро.

Максимальний строк надання фінансово-кредитної підтримки не може перевищувати 6 років.

Суб’єкти господарювання повинні розуміти, що надання фінансово-кредитної підтримки здійснюватиметься за чітко визначеними критеріями кредитного проєкту.

 

Критерій 1: Реєстрація, сплата податків, розміщення виробничих потужностей.

Реєстрація та сплата податків в м. Києві,  виробничі потужності частково або повністю розміщені у Київській області.

 

 

 

Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010.

Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації тощо), окрім: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності, програмування, азартних ігор тощо.

 

Критерій 3. Цільове використання кредитів, у рамках напрямів основної діяльності позичальника відповідно до КВЕД 2010:

 • придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення, а також транспорту, який буде використовуватись в комерційних та виробничих цілях;
 • модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
 • придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб'єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості та/або земельних ділянок в платне або безплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції або ремонту приміщень, у яких суб'єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб'єкту підприємництва;
 • впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на зменшення енергозатрат;
 • впровадження "зелених технологій" виробництва;
 • поповнення обігових коштів, фінансування оборотного капіталу, з урахуванням пункту 2.2 Положення;
 • придбання об'єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов'язані із реалізацією суб'єктом підприємництва інвестиційного проєкту.

 

Критерій 4.Власнийвнесокпозичальника.

Позичальник зобов’язаний профінансувати не менше 20 % вартості об’єкту кредитування. 

Ця вимога не стосується кредитів або кредитних ліній, цільовим призначенням яких є поповнення обігових коштів та/або фінансування оборотного капіталу.

 

Процедуру отримання фінансово-кредитної підтримки максимально спрощено.  Для її отримання підприємець:

 1. Вивчає критерії, визначені рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві» (зі змінами та доповненнями).
 2. Подає до банку свій кредитний проєкт.

У разі відповідності вимогам банку щодо кредитування та визначеним критеріям отримує фінансово-кредитну підтримку від міської влади.

Презентація Програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.

РІШЕННЯ від 21 вересня 2017 року N 46/3053 Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.

 

 

 

 

 

До уваги підприємців району!

Оновлена інформація про Програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затверджену рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями).

Презентація Програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.

 

 *******

Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

*****

До уваги підприємців! Державна установа «Офіс з просування експорту»

 

*****

Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затверджена рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями)

З метою зменшення негативного впливу на малий та середній бізнес на період карантину на території місті Києва, міська влада відновила співпрацю з Фондом розвитку підприємництва (колишнім Німецько-українським фондом).

Завдяки чому підприємці міста Києва можуть отримувати фінансування на реалізацію своїх інвестиційних проєктів на досить доступних умовах на рівні 11 % річних.

Київською міською владою на фінансово-кредитну підтримку в міському бюджеті у 2020 році передбачено 7 млн грн.

За рахунок цих коштів для київських підприємців компенсується 50 % (до кінця 2020 року – 99 %) номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитним договором.

То ж завдяки такій співпраці, для кінцевого позичальника відсоткова ставка становитиме 5,5 % (до кінця 2020 року – 0,1 %).

Суб’єкти малого та середнього підприємництва, які отримали кредит за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» та підпадають під вимоги Положення про ФКП, за їх згодою, можуть отримати додаткову фінансово-кредитну підтримку від київської міської влади.

Тобто, для підприємців столиці, які є учасниками державної програми «Доступні кредити  5-7-9 %»,  кінцеві  відсоткові ставки будуть 2,5 – 3,5 – 4,5 %, а до  31.12.2020 – від 0,05 % до 0,09 % річних.

Ще одною перевагою взаємодії з Фондом розвитку підприємництва є мінімізація ризиків, пов’язаних з нестабільністю банківської системи. Фонд забезпечує відбір та моніторинг банків-партнерів та уповноважених банків, які спеціалізуються на обслуговуванні малих та середніх підприємств, мають надійний та стабільний фінансовий стан.

На сьогодні банками-партнерами є:

-        АТ «ПроКредит Банк»;

-        АБ «Укргазбанк»;

-        АТ «Ощадбанк;

-        АТ «КредитВест Банк»;

-        АТ «Кредобанк»;

-        АТ «Мегабанк».

Ми розробили ефективний механізм, який є максимально прозорим, унеможливлює корупційні ризики, а процедура отримання фінансово-кредитної підтримки є простою та займати у підприємців мінімум часу.

Рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями) схвалено Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.

Позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, що зареєстровані в місті Києві, виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України, зокрема:

Суб’єкти малого підприємництва – середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро

Суб’єкти середнього підприємства – середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) становить від 50 до 250 осіб та річний дохід становить суму від 10 до 50 мільйонів євро.

Сума кредиту не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 600 000 євро.

Максимальний строк надання фінансово-кредитної підтримки не може перевищувати 6 років.

Суб’єкти господарювання повинні розуміти, що надання фінансово-кредитної підтримки здійснюватиметься за чітко визначеними критеріями кредитного проєкту.

 

Критерій 1. Реєстрація та розміщення виробничих потужностей.

Позичальник зареєстрований в місті Києві, виробничі потужності повністю або частково розміщені на території міста Києва або Київської області.

 

Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010.

Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації, тощо), окрім: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності, програмування, азартних ігор, тощо.

 

Критерій 3. Цільове призначення кредитів, у рамках напрямів основної діяльності позичальника відповідно до КВЕД 2010.

 • Придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення.
 • Модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
 • Придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва.
 • Впровадження енергозберігаючих проєктів та проєктів, спрямованих на зменшення енергозатрат.
 • Впровадження «зелених  технологій» виробництва.
 • Поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів).

 

 

Критерій 4.Власнийвнесокпозичальника.

Позичальник зобов’язаний профінансувати не менше 20 % вартості об’єкту кредитування. 

Процедуру отримання фінансово-кредитної підтримки максимально спрощено.  Для її отримання підприємець:

 1. Вивчає критерії, визначені рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 «Про затвердження Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві» (зі змінами та доповненнями).
 2. Подає до банку-партнера свій кредитний проєкт.
 3. У разі відповідності вимогам банку щодо кредитування та визначеним критеріям отримує фінансово-кредитну підтримку від міської влади.

 

Презентація Програми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

Версiя для друку

 

 

 Повідомлення територіальних
органів міністерств та відомств